2.six Moet de- onderzoeker wat van het “storende” op voorhand weten?

2.six Moet de- onderzoeker wat van het “storende” op voorhand weten?

Sommige kerkleden komen during the een geloofscrisis terecht na het ontdekken van zogenaamd “storende” gegevens during the de leer en de- geschiedenis van de kerk. Het ondergraaft hun getuigenis omdat het volmaakte beeld van de kerk en haar leiders wankelt. Ze voelen zich bedrogen omdat niemand hun daar ooit iets over heeft verteld. Ook wreekt zich hier het gebrek aan rationele voorbereiding en aan inzicht: bij meer kennis omtrent leer en geschiedenis is de kans groter dat de onderzoeker ook de- menselijke aspecten van religie inziet dentro de aanvaardt. Are het daarom niet beter een onderzoeker op voorhand iets te laten weten more deze storende gegevens? De kerkleiding zelf evolueert into the pass away richting. Iets meer framework hiervoor is nuttig.

dos.6.step one Moeilijke bladzijden zijn emergency room inside elke religie

Elke religie, elke kerk heeft for the haar geschiedenis moeilijke bladzijden. Goodness werkt thru feilbare mensen. In het Nieuwe Testament blijkt dat al uit de- handelingen van de- apostelen dentro de hun brieven. Onenigheid dentro de afwijkingen vertroebelden de kerkwerking van bij de aanvang. Het jonge christendom ging vervolgens home een wirwar van organisatorische durante leerstellige ontwikkelingen dentro de conflicten.

Historisch gezien was emergency room wel een markant verschil tussen de mormoonse kerk en grote, gevestigde religies zoals het katholicisme of de- islam. Perish laatsten tellen duizenden moeilijke bladzijden inside the hun lang verleden – bloedige oorlogen, duistere personages, politieke machinaties, inquisities, dubieuze wonderen durante unconventional leringen dentro de praktijken. Maar dat alles verzinkt als marginaal within the de schaduw van hun lange geschiedenis. Wie kritiek op zo’n religie wil geven, gebruikt zelden zaken uit dat verre verleden. Het zijn eerder wantoestanden into the het heden perish de- aandacht trekken, zoals seksueel misbruik doorway geestelijken off fundamentalisme dat tot geweld kan leiden.

De- mormoonse kerk daarentegen try, relatief gezien, erg jong. De gegevens rond haar ontstaan dentro de ontwikkeling zijn uitermate goed gekend door duizenden documenten. Joseph Smith maakte zijn aanspraken op visioenen, hemelse boodschappers durante levende openbaring when you look at the een tijd waar dergelijke fenomenen from inside the andere religies al child een observar verleden hoorden. Bovendien profileerde de- kerk zich als een maatschappelijke anomalie, came across haar leer van de- vergadering van Israel, haar afzondering within the het Verre Westen dentro de haar polygamie. Vanaf het midden van de negentiende eeuw hadden analisten, journalisten, romanschrijvers durante cartoonisten dan ook een kluif aan al die “rare” aspecten van het mormonisme. Het ging hen niet om een ver verleden, maar om de actualiteit waarvan zij het bevreemdende uitvergrootten.

dos.six.dos Van afscherming naar voorzichtige openheid

De kerkleiding voerde een aanhoudende strijd tegen perish negatieve beeldvorming. Na het stopzetten van het meervoudig huwelijk in the 1890 nam het haar nog decennia om het imago van een “normale” kerk zo goed mogelijk te vestigen. Pass away inspanningen lopen ook nu nog doorway. Veel aandacht is actually dan ook steeds naar publicity durante werk found de- mass media gegaan. Wat als storend uit het verleden kon overkomen, zoals de- polygamie, probeerde de- kerkleiding te minimaliseren. De- officiele kerkgeschiedenis zorgde voor een gaaf en heroisch verhaal, precies zoals ook andere kerken durante landen hun geschiedenis voorstellen. De kerkleiding beperkte de toegang youngster archiefdocumenten more than moeilijker momenten. Ook dat doen andere kerken.

Vanaf de jaren 1960 begonnen echter anti-mormoonse krachten storende gegevens during the de- leer durante de- geschiedenis uit te zoeken dentro de te publiceren. Die aanval kwam vooral uit protestants-evangelische hoek waar males de- kerk als niet-christelijk aanviel. Het is actually een antwoord op het meer intensieve mormoonse zendingswerk into the pass away periode. Van hun kant verrichtten mormoonse geschiedkundigen, trouwe leden van de- kerk, steeds meer wetenschappelijk onderzoek om het verleden van de- kerk beter te doorgronden. Hun bevindingen toonden aan dat niet alles into the de- geschiedenis zo rooskleurig en finest are als vaak voorgesteld. Maar zij oordeelden dat correcte gegevens precies de authenticiteit van de- gebeurtenissen bevestigden http://www.datingmentor.org/nl/uberhorny-overzicht. Die gegevens, gezien inside de- context van de tijd, gaven volgens hen ook het beste antwoord op anti-mormoonse aanvallen. Sommige apostelen reageerden echter afwijzend op deze wetenschappers. Zij benadrukten dat geschiedschrijving alleen maar opbouwend durante inspirerend magazine zijn durante dat hedendaagse profeten into the niets kunnen falen.

Leave a Reply